සියලුම බුෂ්නෙල් නිෂ්පාදන සඳහා නොමිලේ නැව්ගත කිරීම

කර්මාන්ත පුවත්

  • ව්‍යාපාරික පුවත් 2

    අපගේ නූතන ජීවිතයේ අඛණ්ඩ වර්ධනයත් සමඟ එක් අතකින් අපගේ ජීවන තත්ත්වය ගුණාත්මක පිම්මක් ගෙන තිබේ. මෙය අපගේ චීන ජනතාවගේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ ප්‍රති result ලයක් පමණක් නොව, අපගේ විද්‍යාවේ හා තාක්‍ෂණයේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ ප්‍රති result ලයකි. ඒ නිසා, අපට වෙනස් ...
    වැඩිදුර කියවන්න
  • ව්‍යාපාරික පුවත් 1

    දේශීය හා විදේශීය සංවර්ධනයත් සමඟ විදේශීය වෙළඳපොළවල පොදු වර්ගයේ හෝස් කලම්ප දැන් සංතෘප්ත වී ඇති අතර හෝස් කලම්ප පරිභෝජනය ඉතා විශාලය, විශේෂයෙන් පොදු වර්ග. කෙසේ වෙතත්, තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ, විශේෂයෙන් පසුගිය වසර දෙක තුළ, දේශීය වෙළඳපොළට ...
    වැඩිදුර කියවන්න